ZIŅOŠANA PAR AIZDOMĪGĀM OPERĀCIJĀM ATBILDĪGAJĀM UZRAUDZĪBAS UN KONTROLES INSTITŪCIJĀM

Cīņa pret naudas līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī nacionālo un starptautisko sankciju ievērošana ir mūsu valsts fizisko un juridisko personu pienākums.

Lai novērstu naudas atmazgāšanu vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī mēģinājumus neievērot vai apiet nacionālās un/vai starptautiskās sankcijas, katram uzņēmējam un likumpaklausīgam pilsonim ir pienākums nekavējoties ziņot par aizdomīgām operācijām atbildīgajām uzraudzības un kontroles institūcijām.

Aizdomīgs darījums ir darījums vai darbība, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīgā ceļā vai saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem attiecas uz likuma par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, proliferācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTFN likums) un Latvijas Republikas starptautisko un nacionālo sankciju likuma (sankciju likums) subjektiem.

Uzraudzības institūcijas pārbauda NILLTFN un sankciju likuma subjektu atbilstību normatīvo aktu prasībām un gadījumā, ja tiek konstatēts, ka normatīvie akti netiek ievēroti, tiek piemērotas sankcijas, t.sk., ievērojami administratīvie sodi.

2019.gada 17.decembrī tika veiktas būtiskas izmaiņas informēšanas sistēmā attiecībā uz aizdomīgiem darījumiem un/vai darbībām. Tika izslēgts neparastu darījumu jēdziens un ieviesta sliekšņa deklarācijas koncepcija, kas kalpo kā datu avots priekš Finanšu izlūkošanas dienesta analīžu un pētījumu veikšanas. Likumdošanas izmaiņas tika ieviestas, lai uzlabotu ziņojumu kvalitāti NILLTFN likuma subjektiem.

Sankciju likuma subjektu pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūtīt ziņojumu Valsts drošības dienestam par nacionālo un/vai starptautisko sankciju pārkāpumiem, kā arī informēt attiecīgās uzraudzības institūcijas.

Ja likuma subjektiem rodas pamatotas aizdomas par starptautisko un/vai nacionālo sankciju pārkāpšanu, tad par šādu darījumu vai darbību ir jānosūta ziņojums Finanšu izlūkošanas dienestam atbilstoši NILLTFN likumā noteiktajām procedūrām.

Ja rodas aizdomas par Latvijas Republikas rezidentiem nodokļu jomā, katra NILLTFN subjekta pienākums ir nekavējoties ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, ja tas atbilst vismaz vienai no likuma par “Nodokļiem un nodevām” 22. pantā minētajām pazīmēm.

Diemžēl bieži vien uzņēmēji saskaras ar ziņošanas problēmām, jo aizdomīgu darījumu un operāciju identifikācija, kā arī iespējamā sankciju pārkāpuma konstatēšana prasa padziļinātu izpratni par sava biznesa specifiku, pārredzamību attiecībā uz sadarbības jomu ar esošajiem un potenciālajiem partneriem, normatīvo aktu un noteikumu izpratni AML un sankciju jomā, izglītojošu un apmācītu personālu, kā arī konfigurētu iekšējās kontroles sistēmu.

Šis pasākumu kopums paredz, ka uzņēmējiem ir nepieciešams pilnveidot savu iekšējās kontroles sistēmu AML un sankciju jautājumos. Atkarībā no uzņēmuma apjoma, darbības veida un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī partneru skaita, uzņēmējiem ir jāiegulda būtiskas investīcijas uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmā un personāla pastāvīgā apmācības procesā.

Mūsu biroja augsti kvalificētie speciālisti palīdzēs veikt Jūsu uzņēmuma darbinieku apmācību AML un sankciju jautājumos, sniegs konsultācijas par aizdomīgu darījumu un procesu noskaidrošanu, kā arī nodrošinās Jūsu uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu.

Informējam, ka Jaunzars & Raudzeps mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Uzzināt vairāk