user

BALTIC INTERNATIONAL BANK SE tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Kreditoru prasījumi un citu personu prasības un citas pretenzijas pret likvidējamo Baltic International Bank SE ir piesakāmi likvidatoram 3 (trīs) mēnešu laikā no sludinājuma publikācijas dienas. Kreditora pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, vai, ja […]

Lasīt vēl...

MĒS RUNĀJAM AR BANKĀM VIENĀ VALODĀ!

Saskaņā ar straujām izmaiņām tiesiskajā regulējumā, kas reglamentē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFNL) jomu, kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm ir pienākums identificēt savus klientus un, pamatojoties uz risku izvērtējumu, veikt savu klientu izpēti. Bankas bieži aptur klientu debeta operācijas vai neapstiprina finansējumu brīdī, kad klients nevar pārliecinoši izskaidrot […]

Lasīt vēl...

STARPTAUTISKO UN LR NACIONĀLO SANKCIJU KONTROLES SISTĒMA

LR Valsts struktūras aktīvi cīnās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tajā skaitā cenšas maksimāli kontrolēt, lai visas juridiskās un fiziskās personas Latvijā ievērotu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, turpmāk – Sankciju likums. ZAB ”JAUNZARS & PARTNERI” sniedz juridisko palīdzību komersantiem, kuru komercdarbības specifika var radīt būtiskus riskus pašiem komersantiem attiecībā uz Sankciju […]

Lasīt vēl...

PREZUMĒTĀS NOZIEDZĪGI IEGŪTĀS MANTAS KONFISKĀCIJA NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS LIETĀS

Pēdējo gadu laikā, pastiprinoties cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir ievērojami palielinājies Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu apjoms par finanšu līdzekļu iesaldēšanu. Visvairāk tas ir skāris tieši ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru Latvijas kredītiestāžu kontos esošie finanšu līdzekļi tiek iesaldēti. Lielākoties minētie rīkojumi rezultējas uzsāktos kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kuru ietvaros […]

Lasīt vēl...

ZIŅOŠANA PAR AIZDOMĪGĀM OPERĀCIJĀM ATBILDĪGAJĀM UZRAUDZĪBAS UN KONTROLES INSTITŪCIJĀM

Cīņa pret naudas līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī nacionālo un starptautisko sankciju ievērošana ir mūsu valsts fizisko un juridisko personu pienākums. Lai novērstu naudas atmazgāšanu vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī mēģinājumus neievērot vai apiet nacionālās un/vai starptautiskās sankcijas, katram uzņēmējam un likumpaklausīgam pilsonim ir pienākums nekavējoties ziņot par aizdomīgām operācijām […]

Lasīt vēl...

PRINCIPA “PAZĪSTI SAVU KLIENTU” PIEMĒROŠANA SANKCIJU JAUTĀJUMOS

Diemžēl bieži vien starp uzņēmējiem pastāv uzskats, ka Likums par sankcijām jāievēro tikai bankām un citiem finanšu tirgus dalībniekiem, tomēr Latvijas Republikas starptautisko un nacionālo sankciju likums attiecas uz visām fiziskajām un juridiskām personām. Likuma mērķis ir nodrošināt mieru, drošību un taisnīgumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, ieviešot starptautiskās un nacionālas sankcijas vai […]

Lasīt vēl...

Informējam, ka Jaunzars & Raudzeps mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Uzzināt vairāk