PRINCIPA “PAZĪSTI SAVU KLIENTU” PIEMĒROŠANA SANKCIJU JAUTĀJUMOS

Diemžēl bieži vien starp uzņēmējiem pastāv uzskats, ka Likums par sankcijām jāievēro tikai bankām un citiem finanšu tirgus dalībniekiem, tomēr Latvijas Republikas starptautisko un nacionālo sankciju likums attiecas uz visām fiziskajām un juridiskām personām.

Likuma mērķis ir nodrošināt mieru, drošību un taisnīgumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, ieviešot starptautiskās un nacionālas sankcijas vai piemērojot sankcijas, kuras paredz Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācija.

Līdz ar to uzņēmējiem ir nepieciešams uzlabot savu iekšējās kontroles sistēmu un papildināt to ar risku vadības nodaļu sankciju jautājumos.

Šis ir pasākumu komplekss, kurā ietilpst ne tikai kompānijas pašnovērtējums sankciju jomā, iekšējās politikas un procedūras izstrāde, personāla apmācība, bet arī “Pazīsti savu klientu” politikas izveidošana sadarbības partneru un kontrahentu jautājumos.

Diezgan bieži esam saskārušies ar šo terminu sadarbības ietvaros ar kredītiestādēm, tomēr tagad mūsu uzņēmējiem ir īpaša uzmanība jāpievērš savām iekšējām politikām un procedūrām, un aktīvi jāievieš princips “Pazīsti savu klientu” ikdienas darbībā.

Princips “Pazīsti savu klientu” ir viens no galvenajiem uzņēmuma risku, tostarp tiesiskā riska un reputācijas zaudējuma riska vadības elementiem.

Šādas politikas mērķis ir aizsargāt uzņēmuma intereses no negodīgiem klientiem un kontrahentiem, kā arī tādiem, kuru darbība saistīta ar iespējamiem starptautisko un Latvijas sankciju pārkāpumiem, Latvijas Republikas un starptautisko tiesību normu neievērošanu, kā arī uzturēt uzņēmuma reputāciju augstā līmenī.

Novērtējot un pārvaldot sankcijas riskus, kā arī lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus un mērķus politikas “Pazīsti savu klientu” ietvaros uzņēmējiem ir nepieciešams veikt šādas darbības:

  • rūpīgi pārbaudīt klientu un kontrahentu sniegto ziņu patiesumu, kā arī to dibinātājus un akcionārus,
  • noskaidrot klientu un kontrahentu darbības jomu, analizēt informāciju par to darījumu reputāciju,
  • pārliecināties, ka esošie un jaunie kontrahenti nav iekļauti sankciju sarakstos, kā arī pašreizējie un nākotnē plānotie darījumi nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sankciju jautājumos,
  • veikt savu kontrahentu regulāru monitoringu un padziļinātu izpēti sadarbības uzsākšanas stadijā un sadarbības procesā, lai pārliecinātos, ka kontrahenti un tā īpašnieki nav iekļauti sankciju sarakstos un savā darbībā ievēro starptautiskās sankcijas, tajā skaitā izmantojot informāciju no publiskiem un neatkarīgiem avotiem,
  • konstatējot sankcijas režīma pārkāpumu, nosūtīt attiecīgo ziņojumu Valsts drošības dienestam, apturēt pakalpojumu sniegšanu un darījumu slēgšanu, kā arī bloķēt attiecīgos finanšu līdzekļus,
  • konstatējot aizdomīgus darījumus, kuri satur pazīmes par iespējamiem sankciju režīma pārkāpumiem, nosūtīt attiecīgu ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam,
  • lai saglabātu identifikācijas un citu informāciju par uzņēmuma kontrahentiem, izveidot un saglabāt informāciju par kontrahentiem un to veiktajiem pārbaužu rezultātiem.

Ja uzņēmumam nav ieviesta un izstrādāta iekšējās kontroles sistēma un nav ievērots princips “Pazīst savu klientu” sankciju jautājumos, attiecīgās uzraudzības institūcijas var piemērot uzņēmējiem likumā noteiktos administratīvos sodus līdz EUR 1 000 000 apmērā.

Tāpat ir svarīgi apzināties, ka par sankciju pārkāpumu ir paredzēta kriminālatbildība. Sodu par sankciju pārkāpšanu nosaka Krimināllikuma 84. pants, kas paredz, ka maksimālais sods par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 8 gadiem.

Mūsu advokātu biroja augsti kvalificēti speciālisti palīdzēs Jūsu kompānijai novērtēt nianses un izskaidrot “Pazīsti savu klientu” politikas principus sankciju jautājumos, kā arī sniegs palīdzību Jūsu kontrahentu regulārajām pārbaudēm attiecībā uz Sankciju ierobežojumu ievērošanu.

Informējam, ka Jaunzars & Raudzeps mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Uzzināt vairāk