PAZIŅOJUMS KLIENTIEM SAKARĀ AR IEROBEŽOJUMIEM COVID–19 DĒĻ

Ņemot vērā strauji mainīgo situāciju saistībā ar korona vīrusa (COVID – 19) izplatību Latvijā un visā pasaulē uzņēmēji arvien biežāk steidz rast atbildes uz jautājumiem, kas ir saistīti ar noteikto ierobežojumu sekām, tajā skaitā līgumos noteikto saistību izpildes kavēšanu vai neiespējamību, darba tiesisko attiecību regulējumu darbinieka karantīnas” gadījumā, kā arī valsts atbalsta, risku vadības, nodokļu un citiem jautājumiem.

Korona vīrusa (COVID – 19) izplatības apturēšanai noteiktie ierobežojumi ietekmē un rada negatīvas sekas arī piegāžu, loģistikas, sūtījumu, ražošanas, pārdošanas u.c. jomās. Tas savukārt rada ne mazums jautājumu par to, vai ārkārtējās situācijas pasludināšana un ierobežojumu noteikšana var tikt uzskatīta par nepārvaramas varas iestāšanos, kas būtu par pamatu pušu atbrīvošanai no atbildības par līgumos noteikto saistību kavēšanu vai neizpildi.

Lielākoties noslēgtajos līgumos ir iekļauti detalizēti uzskaitīti gadījumi (piemēram, epidēmija, kara stāvoklis u.c.), kas pušu izpratnē tiek uzskatīti par nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem. Tāpat, lai izvairītos no nākotnē sagaidāmām prasībām par zaudējumiem un līgumsodiem, svarīgi ir ievērot līgumos noteikto kārtību un termiņu, kādā pusēm būtu jāpaziņo par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ radušos līguma saistību kavējumu vai iespējamo neizpildi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām Jūs pievērst uzmanību līgumu noteikumiem, kas paredz rīcību nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, un ja līgumu izpilde varētu tikt kavēta vai ir kļuvusi neiespējama, rīkoties atbilstoši, tajā skaitā, līgumā noteiktajā kārtībā informējot otru pusi.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka ikviens gadījums būtu jāvērtē individuāli, ņemot vērā līguma noteikumus, piemērojamos tiesību aktus, konkrētos ierobežojumus u.c. Gadījumā, ja tomēr līgums nesatur noteikumus par to, kā būtu jārīkojas nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, iespējams, būtu jāsaņem oficiāla izziņa no atbildīgajām institūcijām par nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz konkrētā līguma izpildes nodrošināšanu.

Informējam, ka Jaunzars & Partneri mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Uzzināt vairāk